تجهیزات

بسیاری از رشته های دانشگاهی برای انجام آزمایشات تحقیقاتی خود نیازمند به تجهیزات پیچیده و گران قیمت می باشند.به همین جهت آزمایشگاه فناور اندیشه گستر کامیار با فراهم نمودن تجهیزات آزمایشگاهی در همه حوزه ها تحقیقاتی سعی نموده گام موثری را در جهت برآوردن نیازهای جامعه دانشگاهی بردارد.


علاوه بر تست های آزمایشگاهی قابل انجام در آزمایشگاه که با توجه به تجهیزات و تخصص پرسنل موجود در آزمایشگاه پیاده سازی گردیده است (فهرست خدمات را از پیوست دانلود نمایید (لطفا کاتالوگ پیوست شود)،این قابلیت را دارد که متناسب با نیازهای محققین و دانشجویان پروتکل انجام آزمون ها را توسط پرسنل متخصص همان حوزه تغییر داده و با تجهیزات و منابع موجود در آزمایشگاه آزمون مورد نظر را به اجرا در بیاورد.


 

نام دستگاه:

Gas Chromatography-Mass Spectrometry

مدل دستگاه:

Agilent 7890 A-GC

Agilent 5975 C-MS

Made in USA

 

نام دستگاه:

Gas Chromatography- Flame Ionization Detector( FID)

مدل دستگاه:

Agilent 7890 B-GC

Agilent FID

Made in USA

 

نام دستگاه:

High Performance Liquid Chromatography

 مدل دستگاه:

AZURA P6L

Column Thermostat CT2.1

Column C18

AZURA UVD 2.1L

Shimadzu-20A/UVE LC Tech

Made in Germany

 

نام دستگاه:

Spectrophotometer UV-vis

مدل دستگاه:

EMC-11-UV

Made in Germany

 

نام دستگاه:

Flame Photometer

مدل دستگاه:

Stb02

Made in Iran

 

 

 

 

 

 


چاپ   ایمیل